БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ- Эмнэлгийн зориулалттай барилга төлөвлөх" /БНбД 31-22-21/. . 312. 104. БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН ...

2.1. Барилга байгууламж барих ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгоход дор дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд: 2.1.1.энэ журмын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан зөвшөөрөл олгохыг ...

Тусгай зөвшөөрөл

Бүрдүүлэх баримт бичиг. 1. Зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл 2. Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/100 тоот тушаалын дагуу мэргэжлийн үйл ажиллагааны төслийг бичиж баримт бичгийн хамт ирүүлэх

Тусгай зөвшөөрөл авах /сунгуулах/-аар бүрдүүлсэн бичиг баримт нь үнэн зөв бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд багаж, тоног төхөөрөмж, программ хангамж, ажлын байрыг үзүүлэхэд бэлэн болно.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгож эхэлнэ – Уул уурхай, …

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2014 оны 7 дугаар сарын 1-нд УИХ-аар батлагдан, улмаар Засгийн газрын 2014 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 239 дүгээр тогтоолоор хайгуулын тусгай зөвшөөрөл ...

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СОНГОН …

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ... 18 дугаар зүйлийн 18.1-д заасан баримт бичгийг энэ журмын 3.3.3, 3.3.4-т заасны дагуу ... хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон

Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах | Харилцаа холбооны …

Хүсэлт гаргагч . 1. Хууль, журам, нөхцөл шаардлага, зах зээлийг судлах. Хэрэв та харилцаа холбооны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, бүртгэлийн гэрчилгээ эсвэл радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг авах ...

Сумын танилцуулга

Тусгай зөвшөөрөл. ... Аймгийн эдийн засгийг 2014-2024 онд хөгжүүлэх бодлогын баримт бичиг. ... Хангайн цагаан чулуу, Хан баян уул, Үүртийн тохой, Орхоны бага хүрхрээ, Цагаан голын хүрхрээ, Төвхөн ...