Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

3.1.10 Дүгнэлт (Хайгуулын хугацаа сунгах тохиолдолд үндэслэлийг дүгнэлтэнд дэлгэрэнгүй тусгана) 3.1.11 Ишлэл. 3.1.12 Эрэл, хайгуулын хугацаанд хийсэн ажлын гүйцэтгэл, зардал. 3.2. Эрэл, хайгуулын ...

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Хэлтсийн үйл ажиллагааны стратегийн зорилт: Ашигт малтмалын тухай хууль, Цөмийн энергийн тухай хууль, Газрын тосны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ердийн болон цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. 4.1Аж ахуйн нэгж, иргэд өөрсдийн эзэмшилд байгаа газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалтын саваа улсын бүртгэлд бүртгүүлж баталгаажуулсан эсэх, ашиглалтын ...

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Ашигт малтмал газрын тосны газрын дарга Л.Баярмандал Австрали улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд хатагтай Кэйти Смиттэй уулзаж, геологи хайгуулын салбарт хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо.

Газрын тосны орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахад тавигдах шаардлага 2.2 . Огноо, гарын үсэгний хуудас-Огноог бичиж, гарын үсэг зурна.

А.Пүрэв: Газрын тосны салбарын хувьд эрх зүйн орчин …

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Газрын тосны салбарын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан Ахлах шинжээч (phd), Монгол Улсын зөвлөх инженер А.Пүрэвтэй салбарт шинээр хэрэгжиж байгаа бодлого, төлөвлөгөөний талаар mmj-ийн ...

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР

Эх сурвалж: Аж ахуйн нэгжүүдээс АМГТГ-ын төлөвлөгөө, тайлангийн цахим санд ирүүлсэн мэдээлэл Эх сурвалж: Аж ахуйн нэгжүүдээс АМГТГ-ын төлөвлөгөө, тайлангийн цахим санд ирүүлсэн мэдээлэл. 6

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

5.4.1. нөлөөлөлд өртөж болзошгүй байгаль орчин, хүний эрүүл мэнд, нийгмийн төлөв байдлын суурь мэдээлэл ба төсөл хэрэгжсэнээр түүнд гарч болзошгүй тоон ба чанарын өөрчлөлт; 5.4.2. нөлөөллийг ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Газрын тосны ордын хайгуул, ашиглалтын цооног, хаягдлын санг нөхөн сэргээх арга ажиллагаа; ... Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үр дүнд бүтэц болон хэлбэршилтийн онцлог шинжтэй болсон ...