НҮБ-75 Санаачилга. 2020 он ба ирээдүй

НҮБ-75 санаачилга нь хөгжлийн явцад "хэнийг ч орхигдуулахгүй байх" зарчмынхаа дагуу, НҮБ-ын агентлагууд, засгийн газар, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүд, иргэний нийгэм, академи, эрдэм ...

Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан

Монголын мэдээллийн сайтын хөгжлийн судалгаа Салбар : Нийгмийн шинжлэх ухаан, Улсын дугаар : 4273 Хамгаалсан он : 2021 Түлхүүр үг : Цахим хувьсгал, аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгал

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ХӨГЖИЛ-2019

Зураг 3. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, салбараар, тэрбум төгрөг, 2015-2019 он Хүснэгт 3. Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний нийт борлуулалт, салбараар, мян төгрөг, 2015-2019 оноор

ҮЕРИЙН АЮУЛААС СЭРГИЙЛЭХ

Үерийн аюултай бүс нутгаас нүүх. Үер, усны аюулаас хамгаалах далан, суваг, шуудуу, хашлага барих. Үер, усны аюулын талаар хүүхдэд анхааруулга, сэрэмжлүүлэг өгөх. Хүүхдийг хараа ...

Аж үйлдвэр

Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлийг тооцоход 1967, 1986, 1995, 2000 оныг зэрэгцүүлэх үнийн суурь болгож байсныг 2008 оны 1 дүгээр сараас эхлэн 2005 оны үнийг суурь болгож байна. ... Мета мэдээллийн сан ...

Аж үйлдвэрийн хувьсгалууд

Аж үйлдвэрийн 1-р хувьсгал: Механик үйлдвэрлэл. Их Британид анх уурын хөдөлгүүр бүтээгдэж, үйлдвэрлэл, газар тариалан үсрэнгүй хөгжиж, хоол хүнсний хангамж мэдэгдэхүйц сайжирснаар хүн амын өсөлт ч дагаад нэмэгдсэн ...