АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм 4 Үйлдвэрлэлийн ажиллагааг харуулсан технологийн заавруудтай 0 5 17 Ашигт малтмалыг баяжуулах,ялгахбутлахба хүдэр, баяжмалыг бөөнцөглөх фабрикийн

Стандарт, хэмжил зүйн газар

аюулгүй ажиллагааны анхааруулга санамжийн зурагт хуудас, заавар – мэдээлэл бүхий хуудас + 2 Үйлдвэрлэлийн байранд гал түймрээс сэргийлэх санамж анхааруулга бүхий зурагт хуудас + 3

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Шаардлагатай тасаг нэгжид хүчилтөрөгч, шахсан агаар, вакум зэрэг хийн хангамжийн системтэй байх ба стандарт, заавар, журмын дагуу аюулгүй ажиллагааны дүрмийг мөрдөж ажиллана. 12.3.11

1.11.

ажиллагааг шалгах, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг зохион байгуулна. Зургаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан алба хаагчийн үүрэг үүрэгтэй.

ИЛ УУРХАЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ДҮРЭМ ... Хөвөгч төхөөрөмж ажиллаж байгаа үед хөрс чулуулгийг бутлах хэсгүүдэд засвар үйлчилгээ хийх, түүний дор завь болон бусад тоног төхөөрөмж ...

Барилгын салбарын нэгдсэн систем

Барилгын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны тогтолцоо. Өндөрт ажиллах үеийн ауюулгүй ажиллагааны нэр томьёо ба тодорхойлолт MNS ГОСТ 12.3.049:202x Система стандартов безопасности труда.

Ашигт малтмал,

өгч, аюулгүй ажиллагааны хувийн хэрэгт тэмдэглэл хөтөлнө. Техник, технологи өөрчлөгдсөн болон шинэ аюулгүй ажиллагааны зааврыг мөрдөх үед ээлжит бус зааварчилгааг өгнө. 16.

Хоолны газрын барилга, тоног төхөөрөмжинд тавигдах шаардлага. 3.1.Хоолны газар нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи, хөдөлмөр хамгаалал, техникийн болон галын аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ...