Хууль дээдлэх ёс

Үндсэн хуульд харш аливаа үйлдэл бол, тэд хүчин төгөлдөр бус гэж тооцно. Энэ тохиолдолд хууль тогтоогчид ОХУ-ын хуулийн дагуу баримт бичгийг өөрчлөх …

Хуульчийн ёс зүй :|: Sutai.teacher

Энэ талаар ОХУ-ын хууль цаазын нэрт онолч доктор профессор С. С. Алексеев бичихдээ: "Хуульчийн ёс зүй нь хуульчийн үйл ажиллагааны зан суртахууны нийтлэг зарчмуудыг төдийгүй, мөрдөн ...

ОХУ-ын Үндсэн хууль

ОХУ-ын Үндсэн хуулийн хууль бүгд хамгийн чухал харилцааг зохицуулдаг нийгмийн амьдралын хүрээнд: эдийн засаг дахь улс төр, нийгэм, оюун санааны хүрээнд. Энэ …

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ

1.Монгол Улсын иргэн шударга, хүнлэг ёсыг эрхэмлэн дараахь үндсэн үүргийг ёсчлон биелүүлнэ: 1/Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлэх; …

Үндсэн хууль ба суурь зарчим

Үндсэн хууль ба суурь зарчим ТОЙМ ... Ардчилсан Үндсэн хуулийн загвар болох АНУ-ын хувьд Үндсэн хуулиа батлаад 4 жилийн дараа өөрчлөлт оруулж байсан түүхтэй. ... Политехник коллеж Герман ...

лекц оунэз | PDF

Энхүү зарчим ѐсоор улс гүрний дотоодын хууль зүй нь ОУЭЗ-тэй нийцсэн байх ѐстой. ... НҮБ-ын Олон Улсын Шүүхийн Дүрмийн 38-р зүйлд : Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр болон заншил ОУЭЗ-н үндсэн эх ...

Гарал үүслийн органик онол

Энэ нь химийн. Бүх The ижил XIX зуунд түүний тогтолцоо байсан боловсруулж The онол нь The бүтэц органик нэгдлүүд. Discoverer Лаурел энэ удаад ОХУ-ын эрдэмтэн Aleksandru Butlerovu явсан.

МОНГОЛ – ТӨВИЙГ САХИХ | Mongolia

Дурьдсан байдлаар "төвийг сахих" статусын үндсэн зарчим томъёологдож хэрэгждэг. ... Шинэ цаг үед энэ уламжлалаа хадгалж нэг гартаа НҮБ-ын, нөгөө гартаа өөрийн дүрмийг барьж амьдрахыг ...