Үндсэн чиглэл 2019-1-р улирал

Зорчигч үйлчилгээний барилгын зураг төсвийг 2019 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр хүлээн авахаар "Алтайн газрын хүч" ХХК-тай гэрээг шинэчлэн байгуулсан. Зураг төсөв боловсруулах ажил 50%-тай.

Суурь Судалгаа

байдал, хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд эерэг болон сөргөөр нэвтрүүлэх нөлөөлсөн нөлөөллийн хүчин зүйлсийг тооцож, харгалзана. 5. Нөөц, баялгийг үр ашигтай, зохистой ашиглах,

Nom-TAD nom

Batchimeg Battulga -нд Nom-TAD nom хэвлүүлэв. Nom-TAD nomийн онлайн хувилбарыг уншина уу. 1-50-р хуудсыг татаж авах.

Том масштабын газрын зураг

Монгол улсад том масштабын зураглалыг мензулын, тахеометрийн болон фототеодолитын аргаар гүйцэтгэж ирснээр нийслэл болон аймаг, сум, дүүрэг, хороо, тосгоны дэвсгэр нутгийг 1:500, 1:1000-ны ...

ГЕОПОРТАЛ

ҮндэснийГеопорталгэж юу вэ? Дэлхий нийтийн аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал, Монгол улсын цахим шилжилттэй холбоотой байрлалд суурилсан их өгөгдөл, орон зайн дэд бүтцийг байгуулах, цахим орчинд орон зайн мэдээллийг ...

БАРИЛГЫН МЭДЭЭЛЭЛ ЭМХЭТГЭЛ

7 Мэдээ, мэдээлэл УИХ-ын гишүүн, Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Даваасүрэн 2023.01.17-ны өдөр төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 30 ...

Улсын ГЗБЕТ

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө. Улсын ГЗБЕТ, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, төсөл арга хэмжээний хоёр дахь хэвлэл албан хэрэгцээнд зориулсан хураангуйтай ...

Улсын ГЗБЕТ

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө. Улсын ГЗБЕТ, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, төсөл арга хэмжээний хоёр дахь хэвлэл албан …