suu hk.pptx

Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт Стратегийн т вшний удирдлага ү Г йцэтгэх захирал ү Г йцэтгэх захирал "С " ХК-ний г йцэтгэх ү үү ү удирдлагын чиг ргийг т л л х, үү ө өө ө йлдвэрлэл ...

Төсөл бичих заавар | PDF

Зохион байгуулалт бол нөөцийн ашиглалтыг зохицуулах үйл ажиллагаа юм . Төслийн захиалагч нь боловсрогдсон төслөө хэрэгжүүлэх арга замаа зөв сонгох хэрэгтэй болдог.