Хяналт шалгалт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/Үзэх/ 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДАХ ОБЪЕКТЫН ЖАГСААЛТ /Үзэх/ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ…

Стандарт

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2022 оны ..... дугаар сарын .... -ний өдрийн ..... дүгээр тушаалаар батлав. Энэхүү стандарт нь бүртгэсэн өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

Дуураймлуулах тоног төхөөрөмж, хайч стандартууд

Хөдөлмөр хамгааллын чиглэлээр шаардлагатай бүх техникийн хяналт, үзлэг, үе үеийн хяналт, салбарын бүх төрлийн хяналт шалгалтыг туршлагатай хамт олон хийж гүйцэтгэдэг.Та science-тэй холбогдож, хамгийн сайн, боломжийн ...

Санхүүгийн хяналт шалгалт

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц.Баттөр 2015 оны 06 дугаар сарын ... бичиг хэргийн стандарт мөрдөөгүйгээс гадна тухай бүр нь ... Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дотоод ...

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУШААЛ

үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн "Дотоод хяналт шалгалтын журам боловсруулж баталж мөрдүүлсэн байх, 3.1.5.Кассын машин болон холбогдох тоног төхөөрөмжийг байрлуулах,

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

5.1.10. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ажлын байрны нөхцөлд хяналт тавих; 5.1.11. хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал хангагдаж байгаа эсэх, түүний хадгалалт, тээвэрлэлт ...

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоо, төрийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой нийтлэг харилцаа болон Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсийг ...