ДҮРЭМ БАТЛАХ, ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ …

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. 2. ИНД-115, ИНД-175 ДҮРМҮҮДИЙГ 2003 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС, ИНД- 75, ИНД-91, ИНД-121, ИНД-125 ДҮРМҮҮДИЙГ МӨН ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХЫГ ИРГЭНИЙ ...

3/ НХҮ-ний нэгжийн зөвшөөрлийн дагуу маршрутын бус нислэг үйлдэж байгаа үед, эсхүл 4/ гэрчилгээ эзэмшигчийн батлагдсан зааварт өөрөөр тодорхойлогдсон бол.

eAIS Package for MONGOLIA

Энэхүү эНМҮ-ний Багцын мэдээлэл. Хүчинтэй болох огноо: 23 feb 2023 Хэвлэсэн огноо: 12 jan 2023. Тодорхойлолт. Энэхүү eais багц нь дараахийг агуулна. airac aip amdt 01/23 (НМЭ бүтнээр (pdf-ээр)

eAIS Package for MONGOLIA

Энэхүү эНМҮ-ний Багцын мэдээлэл. Хүчинтэй болох огноо: 14 jul 2022 Хэвлэсэн огноо: 02 jun 2022. Тодорхойлолт. Энэхүү eais багц нь дараахийг агуулна. airac aip amdt 06/22 (НМЭ бүтнээр (pdf-ээр)

ИНД

Note: NZCAR Part-172 revised items: revised / deleted PART 172 Air Traffic Service Organisations - Certification Civil Aviation Authority of Mongolia

Хүлээх, ойртолт үйлдэх болон нисэн гарах журмууд

2.2 Агаарын хөлөг нислэгийн хөдөлгөөний байдал, цаг уурын хүндрэлтэй нөхцлөөс шалтгаалан хүлээх бүсэд нислэг үйлдэх бол НХҮ-ний нэгжээс дараагийн маневр хийж эхлэх хугацаа эсвэл ойртолт үйлдэх товлосон цаг (eat)-ийг ...

eAIS Package for MONGOLIA

Энэхүү эНМҮ-ний Багцын мэдээлэл. Хүчинтэй болох огноо: 29 dec 2022 Хэвлэсэн огноо: 17 nov 2022. Тодорхойлолт. Энэхүү eais багц нь дараахийг агуулна. airac aip amdt 12/22 (НМЭ бүтнээр (pdf-ээр)

AIP for Mongolia (section ENR-1.14) valid from 05 OCT 2023

1.1.1 Definitions for aircraft proximity and AIRPROX. Aircraft proximity. A situation in which, in the opinion of the pilot or the air traffic services personnel, the distance between aircraft, as well as their relative positions and speed, has been such that the safety of the aircraft involved may have been compromised.

Нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчийн зэрэглэл (Air …

Нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчийн зэрэглэл (Air Traffic Controller ratings) НХҮ-ний Багшийн зэрэглэл (Air Traffic Service Instructor Ratings) НХҮ-ний шалгагчийн зэрэглэл (Air Traffic Service Examiner Ratings) 65.401. Хамрах хүрээ Энэ Бүлэг нь дараах зохицуулалтын ...

Бетон зуурмагийн үйлдвэр

Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй. Сэтгэгдэл. "Хүрд" ХК-ийн дэргэдэх бетон зуурмагийн үйлдвэр нь Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 20-р хороо, Хархорины 1-р …