Bolor

нийт зардал [худ.] total cost : нийт зардал [худ.] equity ratio : нийт хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгө болон нийт хөрөнгийн харьцаа [худ.] all-expense : нийт зардал

Компенсатор

Бүх төрлийн инженерийн шугам сүлжээнд ашиглах боломжтой. Шугам хоолойн диаметрийн өргөн сонголттой.

Bolor

зардал [Нэр үг] estimated capacity (төслийн) тооцоолсон хүчин чадал [Нэр үг] [худ.] input : зардал [Нэр үг] [худ.] make up : тайзан дээр гарахаар хувцаслах [Нэр үг] …

НББОУС-2 Бараа материал | PDF

Бусад зардал Т11 Бараа материалыг хойшлуулсан төлбөр барагдуулах нөхцлөөр худалдан авсан бол ... явцад бараа материалыг борлуулсанаар хүлээн авна гэж тооцоолсон цэвэр дүнг илэрхийлнэ.

Г. Мөнхцэцэг

Хүснэгт 5. Амьжиргааны тооцоолсон өртөг 57210 2 ам бүл 99500 3 ам бүл 137150 Байрны зардал 28500 37000 3 Хувцасны зардал 36000 4 Бусад зардал Нийт зардал, ₮ № Ангилал 1 Хүнсний зардал 2 Хүснэгт 6.

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Зү – тухайн хохирлыг судалж, үнэлэхэд гарсан зардал, сая төг. Тав. Гадаргын усны нөөцөд учирсан хохирлыг үнэлэх, нөхөн төлбөр тооцох. 33%) буюу олон жилийн дундаж урсацын модуль 2-16 л/с ам км

Лекц 4 Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл.docx

1. Банкны урт ба богино хугацаат зээлийн болон овердрафтын хүү 2. Зээлийн өглөгийн хөнгөлөлт, урамшууллын хорогдуулалт 3. Зээл авах хэлцэлтэй холбогдож гарсан нэмэлт зардал (Жишээ нь: зээлийн шимтгэл, барьцааны гэрээ ...

Лекц 2 Авлагын бүртгэл.docx

Авлага, түүний ангилал. Найдваргүй авлагын зардлыг бүртгэх. Авлагыг данснаас хасах. Авлагын бичгийн бүртгэл. 1. Авлага, түүний ангилал. Авлага гэдэг нь зээлээр бараа бүтээгдэхүүн борлуулж ...

Lecture 8,9 | PPT

үйлдвэрийн нэмэгдэл зардлын бүртгэл Enebish Vandandulam 15.6K views•24 slides. Зардлын бүртгэл Лекц 8,9 Bbujee 7.1K views•33 slides. Sm3 1 E-Gazarchin Online University 5.3K views•31 slides. зардал өртгийн тухай ойлголт Enebish Vandandulam 6.4K views•25 slides.

PPT

НББОУС-2 Бараа материал. Хувиргалтын зардал • Үүнд шууд хөдөлмөр+тогтмол ба хувьсах ҮНЗийн системчилсэн хуваарилалт=хувиргалтын зардал • Үйлдвэрлэлийн тогтмол нэмэгдэл зардлыг ...

лекц 12 | PPT

он 1999 2000 2001 Гүйцэтгэлээрх хуримтлагдсан зардал 1560000 2925000 3900000 Цаашид нэмж гаргахаар тооцоолсон зардал 2340000 975000 - Тайлант жилийн гүйцэтгэлийн нэхэмжлэл 1500000 …

Batjargal orlogo huleen zuwshuurult орлого хүлээн …

Иж бүрдлийн хувь = Тухайн хугацаа хүртэлх хуримтлагдсан зардал Нийт тооцоолсон зардлын хамгийн сүүлийн үеийн тооцоолол Тайлант үед хүлээн зөвшөөрөх орлого / ашиг/ = Тооцоолсон нийт орлого ...