БАРИМТ БИЧГИЙН СТАНДАРТ

Захирамжлалын баримт бичиг дараах нэрийн баримт бичгүүдээс бүрдэнэ. Зарлиг. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хуульд нийцүүлэн баталж гаргасан баримт бичиг Тогтоол

Агуулга А.Хууль, дүрэм, журам 1. 2

4.1.3."техникийн зохицуулалт" гэж бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, боловсруулалт, үйлдвэрлэлийн арга, стандарт, техникийн үзүүлэлт болон шаардлагыг эш татаж, эсхүл тэдгээрийн агуулгыг тусгаж

АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛТАН

gtis -нд АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛТАН - АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖЛЫГ ХИЙХ хэвлүүлэв. АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛТАН - АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖЛЫГ ХИЙХийн онлайн хувилбарыг уншина уу. 1-50-р ...

ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

баримт бичиг; 17.3.2. тухайн улсын хууль тогтоомжийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө төлсөн болохыг нотлох баримт бичиг. заасан баримт бичгийг тендерт оролцогчоос шаардана.

120 2- MNS 1-2:2022 Mongolian State national …

Техникийн норматив бүрдэл хэсгийн шинж чанар болон тэдгээрийн дараалал нь баримт бичгийн төрлөөр тодорхойлно. Баримт бичиг нь зураг болон хүснэгтийн тайлбар, зүүлтийг агуулж болно (6.6.5.9,

~l~ F I IH

Техникийн тодорхойлолт болон шаардлага Бүрдүүлэх баримт бичиг Microsoft компанийн албан ёсны партнер байх Microsoft-н албан ёсны доорх шаардлагыг хангасан түнш байх. Үүнд: Cloud Productivity Small and Midmarket

Цаас бутлуурын туршилт

1,8 гэдэсний. Цаас бутлагч HSM sh X10 аюулгүй байдлын 4-р түвшний баримт бичиг бутлагч. Тусдаа CD таслагч. Хамгийн бага дуу чимээ. Лэд дэлгэц. санал болгох. 1,9 гэдэсний. Цаас бутлагч Fellowes Powershred M-7C ...

mof.gov.mn

техникийн тодорхойлолт болон дагалдах үйлчилгээг тайлбарласан, дүрсэлсэн зураг зэрэг мэдээлэл багтана. Жич: Энэхүү тендерийн жишиг баримт бичгийн хэсэг, бүлгийн оноосон нэр,

2023 оны дугаар сарын ны

4.4 Баримт бичгийн шаардлага 4.4.1 Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь эрхлэх хэмжил зүйн үйл ажиллагаандаа холбогдох хууль, тогтоомж, стандарт, техникийн баримт бичгийн бүрдэлт хийж, мөрдөнө. 4.4.2

Стандарт, хэмжил зүйн газар

төхөөрөмж болон технологийн процесстой уялдуулан үйл ажиллагаагаа явуулах бодлогын баримт бичиг болно. 4 Ангилал 4.1 Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний төрөл, үйл ажиллагааны чиглэлээр нь хэвлэлийн

Олон улсын стандарт ISO/IEC 27007

iso болон iec-ийн техникийн хороод харилцан сонирхсон чиглэлээр хамтран ажилладаг. iso болон ОУЦХБ-тай хамтран ... Энэхүү баримт бичиг нь төрөл бүрийн үйл ажиллагааны цар хүрээтэй, янз бүрийн ...