ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ УДИРДАМЖ | news

Шалгалтын дүнг нэгтгэн тайлагнах. Хяналтын хуудсаар өгсөн үнэлгээ, эрсдлийн түвшинд дүн шинжилгээ, үнэлгээ дүгнэлт өгөхөөс гадна шалгалтын явцад илрүүлсэн зөрчил, дутагдлыг тасаг нэгж ...

Нэхэмжлэлийн хяналт

Нэхэмжлэлийн хяналт - Гарын авлагаг үнэгүй хуваалцаж, татаж аваарай. ... хяналтын хуудас хөтөлсөн эсэх Шалгуур 4 Тусламж үзүүлэхэд зарцуулсан эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, нэг удаагийн хэрэгслийн ...

ажлын байрны тодорхойлолт

Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө; Хэмжил зүйн хяналтын Улсын байцаагчдын мэдээлэл; Хяналтын хуудас; Сургалт; Баталгаажуулалт; Сорьцын хяналт. Сорьцын хяналтын хууль тогтоол, дүрэм журам; Төв ...

Улсын болон хувийн хэвшлийн шүдний эмнэлгүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын …

Өмнөх шалгалтын талаар. Улсын хэмжээнд нэгдсэн шалгалт хийгдэж байгаагүй боловч аймаг, нийслэл эрсдэлд суурилсан хянат шалгалтыг зарим эмнэлгүүдэд хийсэн байна. Тухайлбал: Нийслэлийн МХГ ...

SlideShare a Scribd company logo

• Төрийн хяналт шалгалт нь УИХ, Ерөнхийлөгч, төрийн аудитын байгууллага болон төрийн захиргааны хяналтын байгууллагын хяналт шалгалт, үндсэн хуулийн цэц, шүүх, прокурорын хяналт, нутгийн ...

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн …

Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын 2014 о ны хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт ын хэрэгжилт, технологийн горимын мөрдөлт ...

Хяналтын хуудас

Хяналт шалгалт. Танилцуулга; Холбогдох хууль, дүрэм журам; Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө; Хэмжил зүйн хяналтын Улсын байцаагчдын мэдээлэл; Хяналтын хуудас; Сургалт; Баталгаажуулалт; Сорьцын ...

ХЯНАЛТ

ХЯНАЛТ. Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилготойгоос гадна …

PDCA мөчлөгийн

Schematically PDCA хяналтын хүрд үйл ажиллагааны залгамж чанарыг харуулсан дугуй хэлбэрээр дүрсэлсэн. Одоо нарийвчлан алхам бүрийг харж байна. Төлөвлөгөө (төлөвлөгөө) Эхний үе шат - төлөвлөгөөтэй.

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

5 1.1.Мэргэжлийн хяналтын төв болон орон нутгийн байгууллагаас дараа жилд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг эрсдэлийн үнэлгээг харгалзан мэргэжлийн хяналтын төв байгууллага өмнөх жилийн 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн ...

ISO 9001 дотоод аудит ба аудитын журам

iso 9001: 2015 Дотоод хяналт ба аудит Энэхүү процедурыг Чанарын удирдлагын тогтолцооны хүрээнд хийж буй үйл ажиллагааны үр ашиг, үр ашгийг төлөвлөсөн, системтэй, бодитой аргаар шалгах зорилгоор ...