Нүүрстөрөгчийн нэгдлүүд

Нүүрстөрөгчийн нэгдлүүд нь бусад элементүүдтэй нүүрстөрөгчийн атом агуулдаг химийн бодисууд юм. Устөрөгч гэхээсээ бусад бүх элементээс илүү нүүрстөрөгчийн нэгдлүүд байдаг. Эдгээр молекулуудын дийлэнх нь органик ...

Нүүрстөрөгчийн мөчлөг: шинж чанар, үе шат, ач холбогдол

Нүүрстөрөгчийн цикл гэдэг нь энэхүү химийн элементийн агаар, ус, хөрс, амьтад дахь эргэлтийн үйл явц юм. Энэ бол хийн хэлбэрийн биогеохимийн мөчлөг бөгөөд агаар мандалд хамгийн их байдаг нүүрстөрөгчийн хэлбэр нь ...

Дэлхийн дулаарал гэж юу вэ?

Энэ байдал амьдралыг заналхийлж буй олон асуудлын үндэс суурийг тавьдаг. Дэлхийн дулаарал нь ой хээрийн түймэр, цөлжилт, мөстөлт, усны агууламж нэмэгдэж, хэт их хур тунадас, тасралтгүй үер ...

Молекулын масс гэж юу вэ?

Хамгийн зөв хариулт нь атомын масс дахь хамгийн том цифрийг ашигладаг бөгөөд энэ тохиолдолд нүүрстөрөгчийн атом массын тоо юм. c 2 h 6-ийн молекул масс нь ойролцоогоор 30 юмуу [(2 х 12) + (6 х 1)].

ГРАФИТ БУЮУ БАЛ ЧУЛУУ Нэр Бал чулуу...

Бал чулуу нь нүүрстөрөгчийн үндсэн аллотропуудын нэг юм. Харандааны бал хийхэд хэрэглэдэг уг материалын Graphite буюу бал чулуу гэдэг нэрийг эртний грекийн (graphō)- буюу зурах/бичих гэсэн үгээс гаралтай нэрээр 1789 онд ...

Лекц №13

Нэгдүгээр нүүрстөрөгчийн ОН нь хавтгай доод талд бол - глюкоз, дээд талд байрласан бол - глюкоз үүснэ. Талст глюкоз нь - глюкозоос тогтоно. Усанд уусгахад - глюкозод