Дулааны сүлжээний: барилга угсралт, засвар үйлчилгээ, үйл ажиллагааны журам

Дулааны сүлжээний: барилга угсралт, засвар үйлчилгээ, үйл ажиллагааны журам. хэрэглэгчдийн хооронд хөргөлтийн түгээх, тээвэрлэх тусгай дулааны сүлжээгээр явагддаг. Энэ нь аж ахуйн бүх ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

1.2.5.төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээ болон төлөвлөгөөт бус тасралтаас үүдэн цахилгаан түгээх сүлжээ рүү холбогдсон цэгт хүчдэл тасрах үед үүсгүүр нь цэнэг хуримтлууртай бие дааж ажиллах ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Төмөр замын салбар зам барих зөвшөөрөл олгох: 3.2.1. төмөр замын салбар зам барих, өргөтгөл хийх өргөдлийг энэхүү журмын хавсралтад заасан баримт бичгийн хамт өргөдөл гаргагч нь Төмөр замын ...

Байгууллагын дотоод журам

2.2.20.1. Байгууллагын удирдлагууд тухайн нэгжийн өдөр тутмын үйл ажилагааг удирдах, хяналт тавих. 2.2.20.2 Хяналт шалгалт нь удирдлага, үндсэн үйл ажиллагаа, санхүү аж ахуй, техник, технологи ...

Авто үйлчилгээ – Нийтийн тээврийн газар

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2016 оны "Эрх олгох тухай" 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад ангилал тогтоох үйл ...

ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАХ ТУХАЙ

Хэвлэх. 4.1.Технологи дамжуулах үйл ажиллагаанд дараахь зарчим баримтална: 4.1.1.технологи дамжуулах үйл ажиллагаа нь шинжлэх ухаан, технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлогод нийцсэн байх ...

Лабораторийн үйл ажиллагаа, үйл явцаа тодорхойлж, баталгаажуулсан; Эмч, ажилтнууд үйл явц, ажилбар бүрийн тухай мэдлэгтэй өөрийн оруулах хувь нэмэр, үүрэг хариуцлагаа мэддэг; 5, 4, 3, 2, 0

АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛТАН

gtis -нд АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛТАН - АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫГ ХИЙХ хэвлүүлэв. АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛТАН - АВТО ЗАМ, ГҮҮРИЙН ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫГ ХИЙХийн онлайн хувилбарыг уншина уу. …

Септик танк Топас: үйл ажиллагааны зарчим, суурилуулалт, засвар үйлчилгээ

Тогтмол засвар үйлчилгээ хийх хэрэгцээ (жилд 2-4 удаа, ажлын жагсаалт, тайлбарыг доор харуулав). ... Топас септик савны загвар бүр нь тодорхой хэмжээний урсацыг нэг дор хүлээн авах боломжтой ...

АВТОМАШИНЫ ЗАСВАРЧИН

Автомашины засварын тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах ТЕХНИКИЙН МАТЕРИАЛД ТС 2-401 МЕХАНИК БОЛОВСРУУЛАЛТ ХИЙХ ТЕХНИКИЙН ЗУРАГ АШИГЛАХ ТС 3-401 АВТОМАШИНЫ БҮТЭЦ ...

Сайдын тушаал 2017

Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай: 263: : Үзэх: Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай ...

Техник үйлчилгээ гэж агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын хадгалалтыг бататгах үүднээс хийгдэх их засвар, үзлэг, гэмтэл дутагдал засах, эд анги солих, өөрчлөлт болон засвар зэргийг ...